İçeriğe geç

Atık ne demek vikipedi

Atık Nedir?

Atık, çevreyi kirletmemize veya kirliliğin artmasına neden olan her türlü materyali ifade eder. Atığın çoğu zaman kimyasal madde içerdiği, yanı sıra çöp gibi fiziksel maddelerden de oluşabildiği de bilinmektedir. Atıkların oluşumu, her ne kadar doğadan gelen materyallerin kullanımıyla ilişkilendirilse de, insan faaliyetlerinin ürettiği bir çok farklı materyallerden de oluşabilir.

Atık, genellikle; üretim işlemlerinde kullanılan hammadde, işlenmiş maddeler, artık materyaller, sağlık atıkları, gıda atıkları, çöpler, evsel atıklar, petrokimya atıkları, kimyasal atıklar, enerji atıkları, sıvı atıklar, toz atıklar ve patlayıcı atıklar olarak gruplandırılır.

Atıkların tehlikeli olduğu, zararlı veya toksik maddeler gibi özel atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verebileceği bilinmektedir. Ayrıca, çoğu atıkların bertarafı için özel teknikler gerektiği de bilinmektedir.

Atıkların Kontrolü

Atıkların kontrol edilmesi, doğal kaynakların tükenmesini önlemek için çok önemlidir. Atıkların kontrolü, üretim süreçlerinde veya atıkların üretildiği alanlara uygulanan özel önlemler ile gerçekleştirilir. Bu önlemler, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak için üretim sürecinde kullanılan malzemeyi azaltmak, çevreye zarar vermeyen malzemeler kullanmak, atık üretimini düşürmek, atıkların çevreye zarar vermeden geri kazanılmasını sağlamak ve çevreyi korumak için özel teknikler uygulamaktan oluşmaktadır.

Atıkların kontrolü, üretim sürecinde veya atıkların üretildiği alanlara uygulanan özel önlemler ile gerçekleştirilir. Bu önlemler, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi veya geri kazanılması için kullanılan malzemeyi azaltmak, çevreye zarar vermeyen malzemeler kullanmak, atık üretimini düşürmek, atıkların çevreye zarar vermeden geri kazanılmasını sağlamak ve çevreyi korumak için özel teknikler uygulamaktan oluşmaktadır.

Atık Yönetimi

Atık yönetiminin amacı, çevresel zararların minimize edilmesi ve sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesidir. Atık yönetimi, çevreye zarar vermeyen veya zararı minimize eden yöntemleri uygulayarak tehlikeli atıkların üretiminden bertaraf edilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Atık yönetimi, aşağıdaki temel kurallara dayanmaktadır:

  • Atık Üretimini Azaltma: Atık üretimini azaltmak, çevreye olan zararı minimize etmek için çok önemlidir. Bu amaçla, üretim süreçlerinde kullanılan hammaddelerin miktarını azaltmak ve atık miktarını minimize etmek için geri dönüşüm ve yeniden kullanım tekniklerinin kullanılması gerekir.
  • Riskli Atıkların Bertarafı: Atıkların bertarafı, çevresel kirliliğin önlenmesi, insan sağlığının korunması ve doğal kaynakların korunması için çok önemlidir. Riskli atıkların bertarafı için özel teknikler kullanılır.
  • Atıkların Düzenli Toplanması: Atıkların düzenli bir şekilde toplanması, çevre kirliliğinin önlenmesi için çok önemlidir. Atıkların düzenli toplanması, çevre kirliliğinin minimize edilmesine ve atıkların geri kazanılmasına yardımcı olur.

Atık yönetimi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması için önemlidir. Atıkların kontrolü ve bertaraf edilmesi, çevresel zararların minimize edilmesini ve sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesini sağlamak için önemli bir adımdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir